กุมภาพันธ์ 2019

21ก.พ.(ก.พ. 21)08:0022(ก.พ. 22)16:30การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม
       รุ่นที่ 1 (สามารถคลิกคำว่า “รุ่นที่1” ได้เลย) จัดขึ้นวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 – 16.30 น.
       รุ่นที่ 2 (สามารถคลิกคำว่า “รุ่นที่2” ได้เลย) จัดขึ้นวันที่ 14 -15  มีนาคม 2562 เวลา 8.00 – 16.30 น.
หมายเหตุ* 
       – อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 4,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รอรับใบแจ้งค่าลงทะเบียนทาง Email ก่อนทำการชำระเงิน โดยชำระภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 
และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (PAY – IN) พร้อมระบุชื่อหน่วยงานและที่อยู่ในการออกใบเสร็จ กลับมาที่ E-mail : anusorns@off.fti.or.th พร้อมแจ้งยืนยันการชำระอีกครั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2345-1175
       – สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำการชำระค่าลงทะเบียนก่อน 50 ท่านแรก
       – รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 ท่าน

     

 

เวลา

21 (วันพฤหัสบดี) 08:00 - 22 (วันศุกร์) 16:30

สถานที่

โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ณ ห้อง Panorama ชั้น 14

ผู้จัดงาน

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรม

X
X