มีนาคม 2019

04มี.ค.(มี.ค. 4)08:3005(มี.ค. 5)16:00การฝึกอบรมเรื่อง "ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018"

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม
         ลงทะเบียน (คลิกคำว่า “ลงทะเบียน” ได้เลย) จัดขึ้นวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
หมายเหตุ* 
       – อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 4,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รอรับใบแจ้งค่าลงทะเบียนทาง Email ก่อนทำการชำระเงิน โดยชำระภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (PAY – IN) พร้อมระบุชื่อหน่วยงานและที่อยู่ในการออกใบเสร็จ กลับมาที่ E-mail : anusorns@off.fti.or.th พร้อมแจ้งยืนยันการชำระอีกครั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2345-1175
       – สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำการชำระค่าลงทะเบียนก่อน 50 ท่านแรก
       – รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 ท่าน

เวลา

4 (วันจันทร์) 08:30 - 5 (วันอังคาร) 16:00

สถานที่

โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ณ ห้อง Panorama ชั้น 14

ผู้จัดงาน

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรม

X
X