มิถุนายน 2019

21มิ.ย.08:3016:30การฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ISO 37001 : 2016

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรม
         ลงทะเบียน (คลิกคำว่า “ลงทะเบียน” ได้เลย) จัดขึ้นวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
หมายเหตุ*
       – อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาท่านละ 1,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รอรับใบแจ้งค่าลงทะเบียนทาง Email ก่อนทำการชำระเงิน โดยชำระภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (PAY – IN) พร้อมระบุชื่อหน่วยงานและที่อยู่ในการออกใบเสร็จ กลับมาที่ E-mail : chartchayl@off.fti.or.th พร้อมแจ้งยืนยันการชำระอีกครั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2345-1169
       – สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำการชำระค่าลงทะเบียนก่อน 50 ท่านแรก
       – รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 ท่าน

เวลา

(วันศุกร์) 08:30 - 16:30

สถานที่

โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

ผู้จัดงาน

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม02-345-1169 / 096-198-9563

ภาพกิจกรรม

X
X