มกราคม 2020

23ม.ค.(ม.ค. 23)08:3024(ม.ค. 24)16:30การฝึกอบรม เรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015”

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015” ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง แซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2  โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค ราชเทวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติ ติดตามผล และปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติให้แก่องค์กร และประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลงทะเบียนได้ที่่https://forms.gle/Xy2z6G5dLTDpWqxy7  (ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 4,000 บาท ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน) )

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม โทรศัพท์หมายเลข 0-2345-1169 / 096-198-9563 (ชาติชาย) หรือ Email: chartchayl@fti.or.th

เวลา

23 (วันพฤหัสบดี) 08:30 - 24 (วันศุกร์) 16:30

สถานที่

Century Park Hotel

9 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400

ผู้จัดงาน

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม02-345-1169 / 096-198-9563

X
X