พฤษภาคม 2019

31พ.ค.09:0013:00(ด่วนมาก) เชิญเข้าร่วมงานและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน... 1st Thailand - Greece Business and Investment Forum

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

F.T.I. Newsroom


ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2562

09.00 – 13.00 น. ณ ห้อง R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

 

(ด่วนมาก) 

เชิญเข้าร่วมงานและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน…

The 1st Thailand – Greece Business and Investment  Forum

….. ….. …..

 


 

เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
          และ ผู้ประกอบการทั่วไป
          ด้วย กกร. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย และหน่วยงานกรีซที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Hellenic Federation of Enterprises, Enterprise Greece Invest & Trade และ Greek Exporters Association ได้ร่วมจัดงาน 1st Thailand – Greece Business and Investment Forum โดยกำหนดมีขึ้นใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้อง R2 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการของไทยและกรีซ
        รวมถึง การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการจากกรีซ จำนวน 15 บริษัท
         สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Download more

เวลา

(วันศุกร์) 09:00 - 13:00

X
X