มีนาคม 2019

01มี.ค.00:0015(มี.ค. 15)23:59ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพานิชย์ สูงสุด 400,000 บาททุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพานิชย์ สูงสุด 400,000 บาท สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพานิชย์

สูงสุด 400,000 บาท สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Prototype) ให้กับผู้ประกอบการ System Integrator และ Automation Machine Builder รวมทั้งผลักดันไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

คูณสมบัติผู้สมัคร :

 • ผู้ประกอบการ System Integrator และ Automation Machine Builder ที่มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม

 • เป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี ถือหุ้นโดยคนไทยไม่ต่ำกว่า 50%

 • มีแนวคิดที่จะพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อผลักดันไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์หรือนำไปแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม

 • มีแนวคิดที่จะพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่นำไปใช้ในงานด้านเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ /สิ่งแวดล้อมในโรงงาน/การแพทย์/โลจิติกส์/การผลิตและการประกอบ/บรรจุภัณฑ์/อื่นๆ

 • มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม/มีความเป็นนวัตกรรม

 • ผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านการออกแบบ/ผลิต/ประกอบ/ติดตั้ง/ทดสอบ/จัดทำคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา/การส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด

 • ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในการลงทุนครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 • ต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ได้การพัฒนาขึ้นในโครงการจะเป็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 • โครงการจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562

ขอทุนต้องทำอย่างไร : 

 • ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ มาที่ Email : irdi.matchingcenter@gmail.com

 • คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 • ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Industrial Prototype)

 • จัดทำคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อผลักดันสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม  : https://goo.gl/gp9ki3

หรือสแกน QR Code

เวลา

1 (วันศุกร์) 00:00 - 15 (วันศุกร์) 23:59

ผู้จัดงาน

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมTel. 02-345-1235 ถึง 40 Line: @irdi Email: irdi.matchingcenter@gmail.com สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ภาพกิจกรรม

X
X