กันยายน 2018

15ก.ย.(ก.ย. 15)00:0014(ก.ย. 14)00:00สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดทำมาตรฐานอาชีพ นักบูรณาการระบบการผลิต(System Integrator)ใน 5 ระดับ 12 ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ

รายละเอียดกิจกรรม

เวลา

15 (วันเสาร์) 00:00 - 14 (วันเสาร์) 00:00

สถานที่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้จัดงาน

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (HCBI) สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (HCBI) 02-345-1221-29 | Email : hcbi.fti2@gmail.com | www.hcbi.org

X
X