สิงหาคม 2019

02ส.ค.All Day01พ.ย.หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9 (Water Leadership Program 9)

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9 (Water Leadership Program 9)


วัตถุประสงค์
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  • เพื่อให้ผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าว มีการบูรณาการร่วมกันด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
  • เพื่อสร้างนักบริหารระดับต้นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศทุกภาคส่วน

 

กำหนดการและสถานที่:
  • ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร: (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 41,730 บาท
  • บุคคลทั่วไป 48,150 บาท
  • สมาชิกโครงการ WEIS Network ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข สูงสุดถึง 35%

 

สอบถามเพิ่มเติม: สุพิชชา / ชาญณัฏฐ์
  • 0 2345 1262, 0 2345 1261
  • E-mail: supitchad@off.fti.or.th, channats@off.fti.or.th
  • www.iei.or.th

 

หมดเขตรับสมัคร: วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

เวลา

สิงหาคม 2 (วันศุกร์) - พฤศจิกายน 1 (วันศุกร์)

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ผู้จัดงาน

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (WEIS)สุพิชชา / ชาญณัฏฐ์ Tel: 0 2345 1262, 0 2345 1261 E-mail: supitchad@fti.or.th, channats@fti.or.th เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

X
X