มีนาคม 2019

15มี.ค.(มี.ค. 15)00:0031พ.ค.(พ.ค. 31)00:00เชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

เชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

     วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9 เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญ โอกาส และความท้าทายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ภายใต้พลวัตเศรษฐกิจการเมืองโลก และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อรองรับแผนการพัฒนาประเทศ ด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ และการสร้างองค์ความรู้ด้านต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาศึกษาประมาณ 8 เดือน (เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 นาฬิกา) หลักสูตรจะเปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562
>รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร คลิก<

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: 02-141-9587, 02-141-9585 โทรสาร: 02-143-8176 เว็บไซต์: http://www.kpi.ac.th

 

เวลา

มีนาคม 15 (วันศุกร์) 00:00 - พฤษภาคม 31 (วันศุกร์) 00:00

X
X