มกราคม 2020

16ม.ค.(ม.ค. 16)08:3021ก.พ.(ก.พ. 21)16:30เรื่อง “การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017” ประจำปี 2563

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง “การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017” จำนวน 2 รุ่น ณ ห้อง มรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 – 2548 หรือ ISO/IEC 17025 : 2005 รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 20117 ได้อย่างถูกต้อง

สามารถสมัครได้ที่

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 : https://forms.gle/etyQx6VzoTo8noJE6

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 : https://forms.gle/FmhPfwq5BYhTGRWp8

โดยมี ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 4,000 บาท ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 50 ท่าน) ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม โทรศัพท์หมายเลข 0-2345-1169 / 096-198-9563 (ชาติชาย) หรือ Email: chartchayl@fti.or.th

เวลา

มกราคม 16 (วันพฤหัสบดี) 08:30 - กุมภาพันธ์ 21 (วันศุกร์) 16:30

สถานที่

The Emerald Hotel

99 1 Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400

ผู้จัดงาน

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม02-345-1169 / 096-198-9563

X
X