มิถุนายน 2019

07มิ.ย.07:0015:30Open House Network | ผู้ผลิตและจาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในไทย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 – 15.30 น. | จัดโดย Business Matching • สภาอุตสาหกรรมฯ

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

Open House Network

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในไทยและได้รับรางวัล SOAT Quality Award 2018 ในงานวันมาตรฐานโลก


ศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

  • ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย

Download More

ติดต่อสอบถาม สมัครกิจกรรม
คุณสิริ • คุณจารุณี
โทรศัพท์ 02-345-1124, 02-345-1180 มือถือ 086-329-1976, 086-329-1978
E-mail : siric@off.fti.or.th, jaruneeh@off.fti.or.th

เวลา

(วันศุกร์) 07:00 - 15:30

สถานที่

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดงาน

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ - Business Matching UnitTel : 662-345-1117, -1119, -1120, -1132, -1180 Mobile : 668-6329-1976-8 เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 8 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

X
X