สิงหาคม 2019

28ส.ค.07:0015:00กิจกรรมเด่นOpen House Network | ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 25 ก.ย. 2562 ณ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา | จัดโดย Business Matching • F.T.I

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ด่วน … รับจำนวนจำกัด

OPEN HOUSE NETWORK

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก

The World Class Product World Class Brand

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 07.00 – 1ุ5.00 น.

ณ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัด ฉะเชิงเทรา


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  

ติดต่อสอบถาม | ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่
คุณสิริ คุณนิศาชล
โทรศัพท์ 02-345-1124, 02-345-1132 มือถือ 086-329-1977, 086-329-1978
E-mail : siric@fti.or.th, nisachons@fti.or.th

เวลา

(วันพุธ) 07:00 - 15:00

สถานที่

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (โรงงานบางประกง)

ผู้จัดงาน

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ - Business Matching UnitTel : 662-345-1117, -1119, -1120, -1132, -1180 Mobile : 668-6329-1976-8 เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 8 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

X
X