สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562 (4) วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมอวตาร อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาค...
ประธานสภาอุตฯ ภาคเหนือ ยกทีมเข้าร่วมงานสัมมนาขับเคลื่อน กรอ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภาคเหนือ

ประธานสภาอุตฯ ภาคเหนือ ยกทีมเข้าร่วมงานสัมมนาขับเคลื่อน กรอ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภาคเหนือ

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ประธานสภาอุตฯ ภาคเหนือ ยกทีมเข้าร่วมงานสัมมนาขับเคลื่อน กรอ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภาคเหนือ คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นำทีมประธานสภาฯ 4 กลุ่มจังหวัด และประธานสภาฯ จังหวัด 16 จังหวัด...
สภาอุตฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด Northern Thailand Food Valley 2019

สภาอุตฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด Northern Thailand Food Valley 2019

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาฯ ภาคเหนือ คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาฯ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน Northern Thailand Food Valley 2019...
สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562 (3) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่...
กกร. กลุ่มเหนือล่าง 1 จัดประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 5

กกร. กลุ่มเหนือล่าง 1 จัดประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 5

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณพัชนี ธนาพรสิน รองประธาน ส.อ.ท....
X
X