สภาอุตสาหกรรมพังงา ส่งมอบอุปกรณ์การเเพทย์ ให้เเก่โรงพยาบาลพังงา

สภาอุตสาหกรรมพังงา ส่งมอบอุปกรณ์การเเพทย์ ให้เเก่โรงพยาบาลพังงา

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณบุญชู แพใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณองอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เเละคุณชัยยันต์...
สภาอุตฯ ภาคใต้ ขับเคลื่อนและพยุงราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

สภาอุตฯ ภาคใต้ ขับเคลื่อนและพยุงราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สัญจร ครั้งที่ 5 โดยมี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม...

สภาอุตฯ ภาคใต้ จัดประชุมสัญจร ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค เเละกลุ่มจังหวัด

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณมนตรี...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกิจกรรมในโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกิจกรรมในโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกิจกรรมในโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม...
สภาอุตฯ ภาคใต้ จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค เเละกลุ่มจังหวัด

สภาอุตฯ ภาคใต้ จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค เเละกลุ่มจังหวัด

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4/2562 (9) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง Bangchak (1014) ชั้น 10...
X
X