สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 9/2562 (16) ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น....
สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 8/2562 (15) ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 14.00...
สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ S 11739163 S 11739164 S 11739161 S 17309779 S 17309777 S 17309781 361591 361587 361594 361595 S 95764495 384419 384420 384425 S 11739167 P1050839 P1050817 P1050825 S 17309780 S 95764493 S 95764494 S 11739172 S 11739171 S 11739165 383883...
พิธีเปิดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

พิธีเปิดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมมหกรรมมอเตอร์โชว์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 4 – 13 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าข้าง โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี...
สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 6/2562 (13) ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 14.00...
X
X