โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในการผลิตวัตถุดิบส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เหล็กหล่อสำหรับ ผลิตเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น...
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ...
เชิญร่วมงาน PALMEX

เชิญร่วมงาน PALMEX

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เชิญร่วมงาน PALMEX THAILAND 2015  แสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาล์มในประเทศไทย  ซึ่งได้รวมเอาบริษัทธุรกิจน้ำมันปาล์มตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำระดับนานาชาติไว้ด้วย  ณ อาคารจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์สุราษฎร์ธานี (CO-OP) อำเภอพุนพิน...
สมุนไพรพื้นบ้านไทยช่วยลดไขมัน

สมุนไพรพื้นบ้านไทยช่วยลดไขมัน

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สมุนไพรในบ้านเรามีหลายตัวที่มีสรรพคุณในการลดไขมันวันนี้ขอยกตัวอย่างมาให้ดูดังนี้ ใบย่านาง ย่านาง เป็นไม้เลื้อย พบขึ้น ตามป่าผลัดใบ ป่าดงดิบ และป่าโปร่ง ทุกภาค ของประเทศไทย มีสรรพคุณเฉพาะ ทั้งต้นปรุงเป็นยาแก้ไข้กลับ...
ส.อ.ท. ตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ลำดับที่ 37

ส.อ.ท. ตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ลำดับที่ 37

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ นายสันติ วิลาสศักดานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานในพิธีสถาปนากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและแสดงความยินดีต่อดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน (ที่ 4 จากขวา) จากบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด...
X
X