ปธ.กลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม มอบ เครื่องชงกาแฟให้แก่ ส.อ.ท.

ปธ.กลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม มอบ เครื่องชงกาแฟให้แก่ ส.อ.ท.

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 หรือ วันสิ่งแวดล้อมโลก คุณพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล ประธานกลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้มอบเครื่องชงกาแฟให้แก่ ส.อ.ท. โดยได้รับเกียรติจาก คุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อลดปริมาณ waste...
การประชุมสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมครั้งที่ 5/2562

การประชุมสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม เป็นประธานดำเนินการประชุมสายงานฯ อุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมีการพิจารณาวาระสำคัญดังนี้...
การมอบใบประกาศโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000) ปีงบประมาณ 2561

การมอบใบประกาศโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000) ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวเปิดงาน ”...
การประชุมหารือและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี

การประชุมหารือและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสายงานอุตสาหกรรมฯ ดำเนินการประชุมหารือและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี โดยมีสมาชิก 35 ท่าน จากกลุ่มฯ เคมี/ ไฟฟ้าฯ / โรงกลั่นน้ำมันฯ / ปิโตรเคมี / ปูนซีเมนต์ / อาหาร / ยา ณ ห้องประชุม 1010 สภาอุตสาหกรรมฯ...
การประกวดนักออกแบบรองเท้า “Footwear Design Competition Bangkok 2019”

การประกวดนักออกแบบรองเท้า “Footwear Design Competition Bangkok 2019”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประกวดนักออกแบบรองเท้า “Footwear Design Competition Bangkok 2019 ” โดยมี คุณธำรง ธิติประเสริฐ ประธานกลุ่มฯรองเท้า และคณะกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ คุณมิ่งพันธ์...
X
X