การมอบใบประกาศโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000) ปีงบประมาณ 2561

การมอบใบประกาศโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000) ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวเปิดงาน ”...
การประชุมหารือและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี

การประชุมหารือและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสายงานอุตสาหกรรมฯ ดำเนินการประชุมหารือและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี โดยมีสมาชิก 35 ท่าน จากกลุ่มฯ เคมี/ ไฟฟ้าฯ / โรงกลั่นน้ำมันฯ / ปิโตรเคมี / ปูนซีเมนต์ / อาหาร / ยา ณ ห้องประชุม 1010 สภาอุตสาหกรรมฯ...
การประกวดนักออกแบบรองเท้า “Footwear Design Competition Bangkok 2019”

การประกวดนักออกแบบรองเท้า “Footwear Design Competition Bangkok 2019”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประกวดนักออกแบบรองเท้า “Footwear Design Competition Bangkok 2019 ” โดยมี คุณธำรง ธิติประเสริฐ ประธานกลุ่มฯรองเท้า และคณะกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ คุณมิ่งพันธ์...
พิธีเปิด CLMVT Conference Forum

พิธีเปิด CLMVT Conference Forum

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)   คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร คุณณัฏฐ์ อัครวรพันธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการโลจิสติกส์...
FTI Chairman Club ครั้งที่ 1 พร้อมการเสวนาในหัวข้อ”เศรษฐกิจและการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง”

FTI Chairman Club ครั้งที่ 1 พร้อมการเสวนาในหัวข้อ”เศรษฐกิจและการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในงาน FTI Chairman Club ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง Pinnacle 4-6 ชั้น 4...
ประธานสภาอุตสาหกรรมฯและคณะกลุ่มอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยนายกฯ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯและคณะกลุ่มอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยนายกฯ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

< กลุ่มอุตสาหกรรมฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์ (คุณถาวร ชลัษเฐียร) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ (คุณพินัย ศิรินคร)...
X
X