ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 07.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ วิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1...
ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.ลำปางคุณองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานโครงการ Northern Thailand Food Valley)...
ประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 18.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพุน และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกันมอบถังออกซิเจน เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบนิคม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพุน และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกันมอบถังออกซิเจน เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบนิคม

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ทีผ่านมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพุน และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกันมอบถังออกซิเจน เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบนิคมจำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสันป่าฝ้าย, ขี้เหล็ก, สันปูเลย, ศรีบุญยืน และวังทอง...
X
X