การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดแพร่

การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดแพร่

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่...
กิจกรรมเดิน – วิ่ง “หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่”

กิจกรรมเดิน – วิ่ง “หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่”

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 6.00 น. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. นำทีม คณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณสมัย ลี้สกุล คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณพากร วังศิราบัตร รองประธานสายงานฯ จังหวัด...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดย คุณ กฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2560

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดย คุณ กฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2560

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เมื่อเวลา 09.30 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โดย คุณ กฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ...
X
X