กกร. กลุ่มเหนือล่าง 1 จัดประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 5

กกร. กลุ่มเหนือล่าง 1 จัดประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 5

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณพัชนี ธนาพรสิน รองประธาน ส.อ.ท....
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วย คุณสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาฯ เพชรบูรณ์/ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นำทีมร่วมโครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นำทีมร่วมโครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงงานทีเคการ์เม้นท์ อ.แม่สอด จ.ตาก คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย คุณชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก...
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2562

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายณฐกร โซ่จินดามณี เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน (กรอ.)...
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ นายธวัชชัย ชิดชาญกิจ...
X
X