พิธีเปิดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

พิธีเปิดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมมหกรรมมอเตอร์โชว์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 4 – 13 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าข้าง โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี...
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) ครั้งที่ 1/2562

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นำทีม ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เเละประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี คุณสมพงศ์...
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว...
X
X