ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพฤทธิ์ โคตรจรัส ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระใส...
X
X