การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดเชียงราย

การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดเชียงราย

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 คุณวิฑิต เหล่าธรรมทัศน์  ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  คุณฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจัดสัมมนาโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจัดสัมมนาโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดสัมมนาโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ” ในวันที่ 18 ธ.ค.58 ณ...
X
X