สภาฯ นนทบุรี ประมูลทุเรียน บริจาคศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

สภาฯ นนทบุรี ประมูลทุเรียน บริจาคศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 คุณธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน “Nonthaburi The King of Durian 2019” ภายใต้แนวคิด สืบสานของดีนนทบุรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี...
คณะกรรมการสภาอุตฯ จ.นนทบุรี กำหนดประชุมใน  วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

คณะกรรมการสภาอุตฯ จ.นนทบุรี กำหนดประชุมใน วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คณะกรรมการสภาอุตฯ จ.นนทบุรี กำหนดประชุมใน วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี...
X
X