ประชุมสามัญสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

ประชุมสามัญสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ทอปิคานา ออยล์ จำกัด จ.นครปฐม คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท.คุณอรวรรณ ศิริวราสันต์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท.และคุณสุมลวรรณ แย้มพราย ผอ.ฝ่ายส่งเสริมฯจังหวัด...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 คุณสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย คุณจงเกียรติ อนันตอัมพร และคุณวาทิน วงศ์สุรไกร รองประธานสภาฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Training) และเยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Site Visit)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Training) และเยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Site Visit)

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Training) และเยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่น (Site Visit) ณ ห้องประชุม...
X
X