การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดน่าน

การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดน่าน

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 คุณณัฐวุฒิ สายสูง ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน คุณสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ...
X
X