สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 73 ปี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 73 ปี

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่1พฤษภาคม 2558 นางลักษมี รุจิระมานนท์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมครบรอบ 73 ปี...
X
X