สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองร่วมกับสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและกลุ่มเพื่อนเอนกฟาร์มได้ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ระหว่างวันที่๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองร่วมกับสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและกลุ่มเพื่อนเอนกฟาร์มได้ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ระหว่างวันที่๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย เนื่องด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองร่วมกับสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและกลุ่มเพื่อนเอนกฟาร์มได้ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ระหว่างวันที่๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ.วัดหลักแก้ว...
X
X