สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพโครงการมอบจักรยาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพโครงการมอบจักรยาน

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ โครงการมอบจักรยาน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโคโค่วิว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม...
X
X