สภาอุตสาหกรรมพังงา ส่งมอบอุปกรณ์การเเพทย์ ให้เเก่โรงพยาบาลพังงา

สภาอุตสาหกรรมพังงา ส่งมอบอุปกรณ์การเเพทย์ ให้เเก่โรงพยาบาลพังงา

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณบุญชู แพใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณองอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เเละคุณชัยยันต์...
งานเเข่งขันกอล์ฟการกุศล “FTI PHANG NGA CUP #1”

งานเเข่งขันกอล์ฟการกุศล “FTI PHANG NGA CUP #1”

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณบุญชู เเพใหญ่ รองประธานภาคฯ คุณองอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาฯ พังงา คุณชัยยันต์ ใจเย็น เลขาธิการสภาฯ พังงา...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ช่วยเหลือชาวมอเเกนที่ประสพอัคคีภัย

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ช่วยเหลือชาวมอเเกนที่ประสพอัคคีภัย

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา นำทีมโดย คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณบุญชู เเพใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้...
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย คุณชัยยันต์ ใจเย็น เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา  เข้าร่วมงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 6 จากผังพัฒนา สู่พังงาแห่งความสุข

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย คุณชัยยันต์ ใจเย็น เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เข้าร่วมงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 6 จากผังพัฒนา สู่พังงาแห่งความสุข

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นคุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย คุณชัยยันต์ ใจเย็น เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาเข้าร่วมงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข ครั้งที่ 6 จากผังพัฒนา...
X
X