งานเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ TIFF 2016 ชูแนวคิด ASEAN Smart Living

งานเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ TIFF 2016 ชูแนวคิด ASEAN Smart Living

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ งานเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ “Thailand International Furniture Fair 2016” (TIFF 2016) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย...
X
X