นายกฯ เน้นผลักดัน CLMVT เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย แนะ SMEs รับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

นายกฯ เน้นผลักดัน CLMVT เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย แนะ SMEs รับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน CLMVT Forum 2019  และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia” โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมงาน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562...
ส.อ.ท. ร่วมงาน Welcome Dinner – CLMVT Forum 2019 เสวนาประเด็น Trade War : What it means for ASEAN

ส.อ.ท. ร่วมงาน Welcome Dinner – CLMVT Forum 2019 เสวนาประเด็น Trade War : What it means for ASEAN

     เมื่อ 23 มิถุนายน 2562 นายเวทิต โชควัฒนา นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงาน Welcome Dinner – CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia จัดขึ้นโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า...
ประธาน ส.อ.ท.ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34

ประธาน ส.อ.ท.ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34

      นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit Opening Ceremony) ณ โรงแรม The Athenee โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th...
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โวเศรษฐกิจแกร่ง ชวนนักลงทุนไทยลงทุนในฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โวเศรษฐกิจแกร่ง ชวนนักลงทุนไทยลงทุนในฟิลิปปินส์

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย – ฟิลิปปินส์ นำคณะผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และคณะนักธุรกิจไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ นายโรดริโก ดูเตอร์เต เมื่อวันที่ 22...
ส.อ.ท. ร่วมประชุม ACMECS Joint Business Council ชงสมทบทุน ACMECS Fund จากประเทศสมาชิก

ส.อ.ท. ร่วมประชุม ACMECS Joint Business Council ชงสมทบทุน ACMECS Fund จากประเทศสมาชิก

      นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา และนายธีรสิทธิ เศวตศิลา ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการ ACMECS Business Council ประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ACMECS Joint Business Council Meeting ครั้งที่ 2/2019  โดยมี Mr.Neak Oknha Kith Meng ประธาน ACMECS Joint Business...
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ยกระดับแรงงานไทยก้าวสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ยกระดับแรงงานไทยก้าวสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

    นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการจ้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และนายอรินทร์ จิรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน 2019 (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN BAC 2019)...
X
X