สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 5/2562 (12) ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 – 14.00...
กกร. กลุ่มเหนือล่าง 1 จัดประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 5

กกร. กลุ่มเหนือล่าง 1 จัดประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 5

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณพัชนี ธนาพรสิน รองประธาน ส.อ.ท....
สภาอุตสาหกรรมพังงา ส่งมอบอุปกรณ์การเเพทย์ ให้เเก่โรงพยาบาลพังงา

สภาอุตสาหกรรมพังงา ส่งมอบอุปกรณ์การเเพทย์ ให้เเก่โรงพยาบาลพังงา

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณบุญชู แพใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณองอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เเละคุณชัยยันต์...
สภาอุตฯ ภาคอีสาน จัดประชุมสัญจร ระดมความคิดเห็นจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคฯ

สภาอุตฯ ภาคอีสาน จัดประชุมสัญจร ระดมความคิดเห็นจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562 (23) โดยมีคุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
สภาอุตฯ ภาคใต้ ขับเคลื่อนและพยุงราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

สภาอุตฯ ภาคใต้ ขับเคลื่อนและพยุงราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สัญจร ครั้งที่ 5 โดยมี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม...

สภาอุตฯ ภาคใต้ จัดประชุมสัญจร ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค เเละกลุ่มจังหวัด

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณมนตรี...
X
X