สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ S 11739163 S 11739164 S 11739161 S 17309779 S 17309777 S 17309781 361591 361587 361594 361595 S 95764495 384419 384420 384425 S 11739167 P1050839 P1050817 P1050825 S 17309780 S 95764493 S 95764494 S 11739172 S 11739171 S 11739165 383883...
ประธานสภาอุตฯ ภาคเหนือ ยกทีมเข้าร่วมงานสัมมนาขับเคลื่อน กรอ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภาคเหนือ

ประธานสภาอุตฯ ภาคเหนือ ยกทีมเข้าร่วมงานสัมมนาขับเคลื่อน กรอ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภาคเหนือ

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ประธานสภาอุตฯ ภาคเหนือ ยกทีมเข้าร่วมงานสัมมนาขับเคลื่อน กรอ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภาคเหนือ คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นำทีมประธานสภาฯ 4 กลุ่มจังหวัด และประธานสภาฯ จังหวัด 16 จังหวัด...
พิธีเปิดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

พิธีเปิดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมมหกรรมมอเตอร์โชว์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ระหว่าง วันที่ 4 – 13 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าข้าง โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี...
สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 6/2562 (13) ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 – 14.00...
ตรังมาราธอน 2019 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ 10 รพ.รัฐ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ตรังมาราธอน 2019 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ 10 รพ.รัฐ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ตรังมาราธอน 2019 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ 10 รพ.รัฐ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. เเละประธานสายงานส่งเสริมเเละสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วย คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์...
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องนครินทร์ 2...
X
X