ตรังมาราธอน 2019 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ 10 รพ.รัฐ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

ตรังมาราธอน 2019 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ 10 รพ.รัฐ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ตรังมาราธอน 2019 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ 10 รพ.รัฐ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. เเละประธานสายงานส่งเสริมเเละสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วย คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์...
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องนครินทร์ 2...
โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ เเละโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ เเละโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย คุณบุญชู เเพใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน...
สภาอุตฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด Northern Thailand Food Valley 2019

สภาอุตฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด Northern Thailand Food Valley 2019

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาฯ ภาคเหนือ คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาฯ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน Northern Thailand Food Valley 2019...
สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562 (3) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่...
สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 5/2562 (12) ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 – 14.00...
X
X