สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่ประสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่ประสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง(ประธานฯ)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่ประสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร...
สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

< ข่าวสาร ส.อ.ท. วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล ณ หอประชุมราชพฤกษ์ (หอประชุม 1)...
สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

< ข่าวสาร ส.อ.ท. วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล ณ หอประชุมราชพฤกษ์ (หอประชุม 1)...
สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

< ข่าวสาร ส.อ.ท. วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล ณ หอประชุมราชพฤกษ์ (หอประชุม 1)...
สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

< ข่าวสาร ส.อ.ท. วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล ณ หอประชุมราชพฤกษ์ (หอประชุม 1)...
สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล

< ข่าวสาร ส.อ.ท. วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สอท.สกลนคร โดยคุณมิ่งขวัญ สว่าง,คุณมนตรี กุสุมาลย์นุกูล เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทางเดินยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตไทสกล ณ หอประชุมราชพฤกษ์ (หอประชุม 1)...
X
X