กกร. กลุ่มเหนือล่าง 1 จัดประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 5

กกร. กลุ่มเหนือล่าง 1 จัดประชุมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 5

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณพัชนี ธนาพรสิน รองประธาน ส.อ.ท....
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วย คุณสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาฯ เพชรบูรณ์/ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1...
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2562

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายณฐกร โซ่จินดามณี เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน (กรอ.)...
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสัมมนา เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสัมมนา เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสัมมนา เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน และระดมความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการด้านพลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณห้องหยาดเพชร...
สำนักงานธนานุเคราะห์ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการจัดงานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ)

สำนักงานธนานุเคราะห์ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการจัดงานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ)

< ข่าวสาร ส.อ.ท. ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการจัดงานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ 39 ณ อาคารเลขที่ 20/6-7 ถนนมหาธรรมราชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก...
X
X