วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 07:30 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางจังหวัด จัดกิจกรรมสภากาแฟเช้า ณ บ้านปูรีสอร์ท แอนด์สปา

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 07:30 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางจังหวัด จัดกิจกรรมสภากาแฟเช้า ณ บ้านปูรีสอร์ท แอนด์สปา

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 07:30 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางจังหวัด จัดกิจกรรมสภากาแฟเช้า ณ บ้านปูรีสอร์ท...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด และสมาชิก เข้าร่วมร่วมการสัมมนาผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนเพิ่มผลผลิตแรงงานสู่ SMEs

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด และสมาชิก เข้าร่วมร่วมการสัมมนาผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนเพิ่มผลผลิตแรงงานสู่ SMEs

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 28 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด และสมาชิก เข้าร่วมร่วมการสัมมนาผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนเพิ่มผลผลิตแรงงานสู่ SMEs และเตรียมความพร้อมสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี...
X
X