CCE South East Asia – Thailand 2018 งานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ดึงดูดผู้ประกอบการและผู้ซื้อรายสำคัญนับพันราย เข้าชมงานในปีนี้

CCE South East Asia – Thailand 2018 งานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ดึงดูดผู้ประกอบการและผู้ซื้อรายสำคัญนับพันราย เข้าชมงานในปีนี้

< กลุ่มอุตสาหกรรมฯ ภาพของการซื้อขายเครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์ในสายการผลิตที่เกิดขึ้นภายในงานนับเป็นอีกหนึ่งของการตอกย้ำความสำเร็จของการจัดงาน CCE South East Asia – Thailand 2018 อีกครั้งของการจัดงาน CCE South East Asia – Thailand 2018...
X
X