ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน...
สัมมนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ”

สัมมนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ”

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 26 เมษายน 2562 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมกับ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี จัดสัมมนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ”...
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล คณะทำงานด้านวิชาการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้า

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล คณะทำงานด้านวิชาการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้า

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล คณะทำงานด้านวิชาการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมี นายอรรถพร...
X
X