สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย คุณดุสิต น่วมนวล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้...
X
X