นาย สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม ๔.๐ และ ๑.๐ อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

นาย สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม ๔.๐ และ ๑.๐ อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วัรที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น. นาย สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายแดน ปรีชา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม ๔.๐ และ ๑.๐ อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC...
X
X