สภาฯ ชลบุรี ยื่นหนังสือต่อไฟฟ้าเขตฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับสมาชิก

สภาฯ ชลบุรี ยื่นหนังสือต่อไฟฟ้าเขตฯ เพื่อแก้ปัญหาให้กับสมาชิก

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 คุณสาโรจน์ วสุวานิชประธานสภาฯ จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้ คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ รองประธานอาวุโสสภาฯ  คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ และคุณถิรวัฒน์ เธียรธนะรัตน์ กรรมการและผู้แทนกลุ่มบริษัทไทยอิสเทิร์นได้เข้าพบคุณชาติชาย ภุมรินทร์ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต...
สภาฯ จ.ชลบุรี​ จัดกิจกรรมแรลลี่ “F.T.I. Chonburi Rally Trip” ครั้งที่ 3​

สภาฯ จ.ชลบุรี​ จัดกิจกรรมแรลลี่ “F.T.I. Chonburi Rally Trip” ครั้งที่ 3​

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. สภาอุตสาหกรรมจ.ชลบุรี​ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ “F.T.I. Chonburi Rally Trip” ครั้งที่ 3​ เส้นทาง ชลบุรี-เขาใหญ่ โดยออกสตาร์ทจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่​ 9 ...
ประชุมสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สัญจร

ประชุมสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สัญจร

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 18.00 น. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ , คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน คุณธวัชชัย...
สภาฯ ชลบุรี ร่วมเปิดศูนย์บริการแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สภาฯ ชลบุรี ร่วมเปิดศูนย์บริการแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์บริการแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และร่วมต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ”

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ”...
X
X