พิธีเปิดงาน “เปิดลำปาง ปลายทางฝัน”

พิธีเปิดงาน “เปิดลำปาง ปลายทางฝัน”

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณพากร วังศิราบัตร กรรมการบริหาร ส.อ.ท.  และคุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน  “เปิดลำปาง...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมอินทราเอาท์เลท ศูนย์จำหน่ายเซรามิก จังหวัดลำปาง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมอินทราเอาท์เลท ศูนย์จำหน่ายเซรามิก จังหวัดลำปาง

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 19.00 ณ อินทราเอาท์เลท ศูนย์จำหน่ายเซรามิก จังหวัดลำปาง คุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปาง และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นำทีม...
ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 07.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ วิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1...
ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.ลำปางคุณองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานโครงการ Northern Thailand Food Valley)...
ประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 18.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล...
นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ประชุมหารือนอกรอบเกี่ยวกับประเด็นการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเอกชน (ด้านอุตสาหกรรม )

นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ประชุมหารือนอกรอบเกี่ยวกับประเด็นการจัดทำยุทธศาสตร์ภาคเอกชน (ด้านอุตสาหกรรม )

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 4/7/2561 เวลา 18.30 น. นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และ นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงค์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง...
X
X