สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลดฝุ่น PM 2.5

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลดฝุ่น PM 2.5

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ           เนื่องจาก สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ปกคลุมเป็นจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ (ประธาน) ร่วมงานแถลงข่าว “Samutsakhon Seafood Adventure”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ (ประธาน) ร่วมงานแถลงข่าว “Samutsakhon Seafood Adventure”

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ (ประธาน) ร่วมงานแถลงข่าว “Samutsakhon Seafood Adventure” โครงการจัดงานแสดงศักยภาพ (Hub of Seafood) ของจังหวัดสมุทรสาคร วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ...
X
X