สภาอุตฯ ภาคใต้ ขับเคลื่อนและพยุงราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

สภาอุตฯ ภาคใต้ ขับเคลื่อนและพยุงราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สัญจร ครั้งที่ 5 โดยมี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม...

สภาอุตฯ ภาคใต้ จัดประชุมสัญจร ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค เเละกลุ่มจังหวัด

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณมนตรี...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบรถพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบรถพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 11.59 น. คุณสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เเละกรรมการผู้จัดการ บริษัทตะวันหวาน จำกัด ได้เป็นผู้แทนมอบรถพยาบาล มูลค่า 2,200,000 บาท แก่โรงพยาบาลลำทับ อำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คุณสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เเละ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (โดยคุณโอฬาร อุยะกุล) ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค...
พิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

พิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.49 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดจัดงานพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ที่ตั้งเลขที่ 196/4 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร...
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “BOI ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล SMEs”

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “BOI ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล SMEs”

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. คุณสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ คุณสมชาย ประชาบุตร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่...
X
X