สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก จ.นครศรีธรรมราช

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก จ.นครศรีธรรมราช

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณธนพจน์ ศุภศรี เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณรุจาธิตย์ สุชาโต รองประธาน สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณวานิช หวังภัทราวานิช...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คุณสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เเละ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (โดยคุณโอฬาร อุยะกุล) ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสภาอุตสาหกรรมภาคทั่วประเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสภาอุตสาหกรรมภาคทั่วประเทศ

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2561 คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมภาคทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายสายงาน...
X
X