สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์เรือนจำกลางเพชรบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์เรือนจำกลางเพชรบุรี

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2561 คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมภาคทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายสายงาน...
X
X