สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

by | Aug 26, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 7/2562 (14) ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้อง PASSION (802) ชั้น 8 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) กรุงเทพฯ ซึ่งในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้
1. งานยุทธศาสตร์
– สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ส่วนภูมิภาค
2.โครงการความร่วมมือกับสายงานทะเบียน
– สมาชิกค้างชำระ 3 ปี (2560-2562) ที่สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
– โครงการการแข่งขันเพิ่มสมาชิกประเภทสามัญ-โรงงาน
– แนวทางเรียกเก็บค่าบำรุงสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3.โครงการความร่วมมือกับสายงานฯ อุตสาหกรรม
– โครงการ “FTI Chairman Club” ครั้งที่ 3
4. โครงการความร่วมมือสายงานกฎหมายและภาษี
– การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้า
5.โครงการความร่วมมือสถาบันรหัสสากล
– การติดตามค่าตอบแทนสมาชิก GS1 ใน 5 ภาค
6.โครงการความร่วมมือสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อม
– ติดตามความคืบหน้า​ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม​ เรื่อง​ มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม​ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา​ พ.ศ.​ 2551
7.อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมภาคทั่วประเทศ
8.โควต้าสลากกาชาด 5 ภาค และขอสนับสนุนของรางวัล สำหรับจัดกิจกรรมของร้านสภาอุตสาหกรรมฯ ภายในงานกาชาด ปี 2562
9.​ การติดตามความคืบหน้า​ การขับเคลื่อน​ กกร.กลุ่มจังหวัด
10.​ ผลกระทบนโยบายปรับเวลาวิ่งของรถบรรทุกสินค้าในเขตกรุงเทพฯ

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจากประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. รองประธาน ส.อ.ท. คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ เเละคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงษ์  โดยมีประธานภาค-เลขาธิการภาค ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการสายงานจังหวัด วาระปี 2561-2563 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

X
X