เข้าหารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศไทย

by | Oct 8, 2018 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

เช้าวันที่ 17  สิงหาคม 2561  คุณพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล ประธานสายงานศูนย์ IEC และกลุ่มไฟฟ้า  ได้เข้าหารือกับท่านชุณหจิต  สังข์ใหม่  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  และคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง  เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศไทย

X
X