IEC ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ

by | Oct 8, 2018 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 คุณพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล ประธานสายงาน IEC ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมแนะนำสายงาน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด อย่างอบอุ่น

X
X